Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní informace jsou chráněny

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. Osobní údaje našich zákazníků a návštěvníků považujeme za přísně důvěrné a nakládáme s nimi výhradně v souladu s platnou legislativou.

Údaje zpracováváme jen v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně dlouhou dobu.

Níže najdete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak jsou Vaše data chráněna.

Správce osobních údajů

Spoločnost Monika Hrnčiariková - MONAMI, se sídlem Podzávoz 1465, 02201 Čadca , Slovensko, IČ: 50882066, společnost zapsaná v živnostenskom rejstříku Okresního úřadu Čadca, čislo živnostenského rejstříku 520-28103. Společnost je provozovatelem internetového obchodu Polodrahokam.cz, jehož prostřednictvím získává a následně zpracovává Vaše osobní údaje.

Kategorie osobních údajů

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás objednáváte zboží, zpracováváme následující údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • poštovní adresu
 • fakturační adresu (název společnosti, IČO, DIČ, DIČ)
 • telefonní číslo

Pokud u nás máte vytvořen zákaznický účet, zpracováváme:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • poštovní adresu
 • fakturační adresu (název společnosti, IČO, DIČ, IČ DPH)
 • telefonní číslo
 • přihlašovací heslo (nemáme přístup ke skutečnému heslu)

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy (newsletter), zpracováváme:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu

Další osobní údaje, které zpracováváme:

 • údaje z komunikace
 • záznamy o chování na internetových stránkách (např. IP adresy, cookies, případně jiné online identifikátory)

Účely zpracování osobních údajů

Poskytování služeb a jejich zlepšování

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

 • Zpracování objednávky zboží, objednaného prostřednictvím naší webové stránky, nebo zákaznické linky. Právním základem je plnění kupní smlouvy a splnění právních povinností (např. Účetní doklady).
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Zákaznická podpora. Na zajištění zákaznického servisu a na odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě nezbytného splnění těchto smluv.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme s cílem komunikace s vámi a její individuálního přizpůsobení. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky, emailem, nebo jinou formou, abychom Vám oznámili aktuální stav Vaší žádosti, objednávky, či reklamace.

Ochrana, bezpečnost a řešení sporů

Údaje můžeme zpracovávat i na základě oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, ke zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu.

Marketingové nabídky

 • Newsletter (obchodní sdělení). Zasíláme Vám obchodní sdělení týkající se obdobných produktů, jak jste si koupili. Tyto obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který najdete v každém emailu. Na odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud jejich zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
 • Marketingové nabídky, které se Vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o Vás v průběhu času získaly podle kontaktních údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vaším prohlížečem, údaje o kliknutích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech a kategoriích).
 • Pokud nejste naším zákazníkem, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Spracovávanie cookies z internetových stránok

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na našich webových stránkach, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky našich internetových stránok a na účely internetovej reklamy. Viac informácií nájdete nižšie.

Ste oprávaný súhlas so spracovávaním osobných údajov odvolať a to podaním uskutočneným na našu emailovú adresu info @ polodrahokam.cz.

Zpracovatelé osobních údajů

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkované pouze pokud je to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 • společnostem a zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy
 • přepravcem s cílem dodání vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací včetně odstoupení od smlouvy
 • dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám zapojeným do zpracování dat
 • veřejným orgánem (např. policie)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tyto zpracování správce zodpovědnost. Tyto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (Secure Socket Layer). Zajišťujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, jejich pozměňování, či rozšiřování.

Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v Česku. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, které kvalitní datová centra nabízejí.

U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání shody jejich systémů s nařízením GDPR.

Přístup do Vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovaly třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontě se vždy odhlásili z tohoto účtu.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrované. Proto byste je neměli používat pro sdělování důvěrných informací.

Období zpracování

Osobní údaje zákazníků, kteří u nás nakoupili, zpracováváme v čase nezbytném pro zajištění všech práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, t. j. během objednávky a záruční lhůty. Následně tyto údaje uchováváme po dobu, po kterou jsme jako správce povinen je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené naší společností, jsou v souladu se zákonem archivované 10 let od jejich vystavení.

Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku, nebo do jeho odvolání.

Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o odběr novinek (newsletteru) a souhlasili s marketingovým nabídkami, zpracováváme po dobu 5 let, nebo do odvolání tohoto souhlasu.

Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracováváme po dobu 5 let.

V ostatních případech vyplývá období zpracování z účelu zpracování, nebo je dané právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů děláme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat opravu, doplnění, likvidaci osobních, údajů nebo blokaci osobních údajů.

Máte také právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány, nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (např. vybavení již podané objednávky) či na ochranu svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou potřebné pro stanovený účel nebo pokud bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

Soubory cookies

Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies.

Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě.

Uložené informace používáme pro přizpůsobení obsahu, který vidíte. Dále pro zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách a personalizaci obsahu reklam, abychom Vám nezobrazovaly reklamy na zboží, o které nemáte zájem. Jinými slovy chceme pro Vás s Vaší pomocí vytvářet lepší služby.

Získáváme tedy údaje o používaném prohlížeči, operačním systému, IP adresu. Žádné z těchto dat nejsou spojeny s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní.

Žádné takto získané údaje neposkytujeme třetím stranám.

Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany užívání cookies, případně jejich zcela vypnout.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů, komentářů a žádostí, co se týče těchto Zásad, nás neváhejte kontaktovat e-mailem na adrese info @ polodrahokam.cz, případně a telefonním čísle +421 902 530 213.

Kontaktní adresa:
Monika Hrnčiariková - MONAMI
Ul. Ľudmily Podjavorinskej 1500
02201 Čadca
Slovensko

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 23. 6. 2020.